EBS Executive Coaching Centre

koondab pikaajalise juhtimiskogemuse ja erialase koolitusega Executive Coach’e.

Loe lähemalt

Tutvustus

EBS Executive Coaching Centre (EBS ECC) koondab pikaajalise juhtimiskogemuse ja erialase koolitusega Executive Coach’e.

EBS ECC kuulub 13 coach’i, kes on:

 • pikaajalise ja väljapaistva juhtimiskogemusega erinevatest valdkondadest nii era- kui avalikust sektorist;
 • läbinud rahvusvaheliselt tunnustatud väljaõppe ja saanud diplomi Executive Coaching’u alal;
 • enamuses EBS Executive Educationi ja AoEC (Academy of Executive Coaching) programmide vilistlased.

Oma töös lähtume International Coach Federation (ICF) põhimõtetest ja coaching’u-eetikast, enamus meie coach’e on ICF liikmed. Meie ridadest leiab nii:

 • Professional Certified Coach’e, PCC
 • Associate Certified Coach’e, ACC 

“Coaching’us saab inimene olla täiesti tema ise ja läbi avatud vestluse turvalises keskkonnas teadvustada endale uusi võimalusi soovitud tulemusteni jõudmiseks.”
Marcia Reynolds

Executive Coaching’u (juhtimis-coaching’u) eesmärgiks on toetada juhi ja tema organisatsiooni arengut ning aidata kaasa juhtimiskvaliteedi tõstmisele.

EBS Executive Education on Eesti Töötukassa arengutreeningu teenuse koostööpartner.

“Come to the edge.”
“We can’t, we’re afraid.”
“Come to the edge.”
“We can’t, we will fall!”
“Come to the edge.”
And they came.
And he pushed them.
And they flew.

Guillaume Apollinaire

PERSONAALNE COACHING

Coaching on eesmärgikeskne protsess, mille käigus tegeletakse kliendi konkreetsete arengu-väljakutsetega ja erinevate käitumismustrite katsetamisega teatud olukordades, selleks, et suurendada kliendi tegevuse tulemuslikkust.  

Coaching’u-protsessi saab vaadata pika protsessina, mis koosneb eraldi sessioonidest. Coaching’u-suhte algul püstitatakse arengueesmärgid, mida läbi kogu protsessi silmas peetakse. Iga sessioon algab aga konkreetse sessiooni eesmärgistamisega ja tegeleb väga konkreetse teemaga, mis on kliendile sellel hetkel kõige olulisem. 

Tavapärane coaching‘u-koostöö kestab 6 kuud kuni aasta ja sisaldab minimaalselt 6 kohtumist kestvusega kuni 2 tundi. 

MEESKONNA COACHING

Meeskonna-coaching’u käigus (vastavalt kliendi vajadustele):

 • kaardistatakse hetkeolukord ja väljakutsed meeskonnas.
 • lepitakse juhiga kokku töö eesmärk, sisu, kestus ja vorm.
 • tegutsetakse erapooletult ja hinnangute vabalt – väline perspektiiv annab meeskonna-sisestele aruteludele ja otsustele parema kvaliteedi.
 • töötatakse meeskonna potentsiaaliga ja aidatakse takistustest vabaneda (suhted meeskonnas, ebaselged eesmärgid jne.).
 • töötatakse meeskonnaga pikema aja vältel.

Kõik koostöötingimused (sagedus, koht jm) lepitakse kokku kliendiga.

Coachid

Peep Aaviksoo
 • Est
 • Eng
Rohkem infot »
Katrin Oblikas
 • Est
 • Eng
Rohkem infot »
Merle Viirmaa
 • Est
 • Eng
Rohkem infot »
Urmas Kaarlep
 • Est
 • Eng
Rohkem infot »
Riina Varts
 • Est
 • Eng
Rohkem infot »
Arto Aas
 • Est
 • Eng
Rohkem infot »
Piret Jesse
 • Est
 • Eng
Rohkem infot »
Mart Kikas
 • Est
 • Eng
Rohkem infot »
Tiit Kolde
 • Est
 • Eng
Rohkem infot »
Kiur Lootus
 • Est
 • Eng
 • Fin
Rohkem infot »
Steve Neale
 • Eng
Rohkem infot »
Jekaterina Sirak
 • Est
 • Eng
 • Rus
Rohkem infot »
Toomas Soosaar
 • Est
 • Eng
 • Rus
Rohkem infot »

Isiksusetest

Heaks sisendiks coaching’ule on isiksusetest. Kasutame Hogan Assessment Systems hindamissüsteeme, mis aitavad välja selgitada, kuidas juhi isiksus mõjutab tema ametialast edukust.
Loe rohkem SIIT

Heaks sisendiks meeskonna coaching’ule on Team Coaching International’i testid.
Loe rohkem SIIT

Individuaalset tagasisidet annavad sertifitseeritud konsultandid.